เห็ดเผาะ สามารถเพาะได้เองตามต้นไม้ธรรมชาติ

วันนี้มีเทคนิคดีๆในการ “เพาะเห็ดเผาะ” จากต้…

Read More »

เห็ดระโงก หรือเห็ดไข่เป็ด

เห็ดระโงก หรือเห็ดไข่เป็ด เป็นเห็ดที่พบมากในประเทศไทย ส…

Read More »

โรคและศัตรูเห็ดในถุงพลาสติก

โรคของเห็ดในถุงพลาสติกที่เกิดจากเชื้อรา  โดยทั่วไปนั้น …

Read More »

ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ด

ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ด โดยปกติหลังจากเปิดดอก เห็ดจะเริ่ม…

Read More »