เห็ดเผาะ สามารถเพาะได้เองตามต้นไม้ธรรมชาติ


วันนี้มีเทคนิคดีๆในการ “เพาะเห็ดเผาะ” จากต้นไม้ที่ปลูกมาฝาก ก่อนจะเข้าเรื่องการเผาะเห็ดเผาะ

เรามารู้จักเห็ดเผาะให้มากขึ้นกันดีกว่า เห็ดเผาะในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 สายพันธุ์หลักๆ ได้แก่ เห็ดเผาะหนังสีดำเนื้อกรอปๆ และ เห็ดเผาะฝ้าย เนื้ออ่อนนิ่ม เกิดในต้นฤดูฝนไม่มีราก เป็นก้อนกลมๆ มีเปลือกแข็งสปอร์อยู่ข้างใน จะนิยมนำมาทำอาหารในช่วงที่เห็ดอ่อนๆ จะมีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการหลายๆอย่าง รวมถึงมีคุณสมบัติทางยาที่ดีอีกด้วย

วิธีการเพาะเห็ดเผาะ

ในปัจจุบันประเทศไทย สามารถเพาะเห็ดเผาะ กันได้แบบยั่งยืนกันแล้ว โดยนำเชื้อเห็ดเผาะไปราดกับต้นไม้จำพวก ต้นยางนา ต้นมะค่า ต้นเต็งรัง ต้นไม้ชนิดพวกนี้เมื่อมีการนำเชื้อเห็ดเผาะไปราดจะทำให้ต้นไม้ต้นพวกนี้โตไวมาก เพราะเส้นใย “เห็ดเผาะ” จะเข้าไปเกาะอยู่ตามปลายรากคอยย่อยอาหารจำพวกฟอสฟอรัสให้รากของพืชแข็งแรง และป้องกันโรคอย่างอื่นมาทำลายรากของต้นไม้

  1. นำเห็ดเผาะที่แก่แล้วมาเตรียมไว้
  2. นำเห็ดที่เตรียมไว้ตามขั้นตอนแรกมาแกะเอาเสปอร์ข้างในออก
  3. จากขั้นตอนที่สองเราก็นำเสปอร์เห็ดเผาะที่ได้มาผสมกับน้ำในถังแล้วขนให้เข้ากันจนเป็นสีดำ
  4. นำน้ำขนจนเปลี่ยนเป็นสีดำจากขั้นตอนที่สามเสร็จแล้วนำไปราดที่บริเวณโคลนต้นไม้ที่เราเพาะปลูก ในปีถัดไปเราก็จะเริ่มเห็นเห็ดงอกออกบริเวณโคลนต้นไม้ที่เราปลูก
  5. เมื่อครบอายุ 2 ปี เราก็สามารถเริ่มเก็บผลผลิตได้ และในทุกๆปีเห็ดก็จะงอกออกบริเวณโคลนต้นตลอด