เห็ดโคนน้อย


เห็ดโคนน้อย มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ เห็ดถั่ว เห็ดหมึก และเห็ดขี้ม้า โดยแต่ละชื่อนั้นมีที่มา เรียกตามวัสดุที่ใช้เพาะในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เช่น เห็ดถั่ว เห็ดถั่วเหลือง หรือเห็ดถั่วเนา เป็นเห็ดที่ขึ้นได้ง่าย มีการเพาะกันมากในต่างประเทศ

ลักษณะของเห็ดโคนน้อย

ลักษณะของเห็ดโคนน้อย จะคล้ายๆกับเห็ดโคน มีสีขาวตรงหมวก ก้านดอกมีขนาดเท่าดินสอดำ ความยาวของลำต้นเห็ดยาว 2-3 นิ้ว ปัจจุบันนับว่าเป็นเห็ดที่มีการเพาะเลี้ยงทางการค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน

ข้อแนะนำในการบริโภค

เห็ดโคนน้อย ไม่ควรบริโภคกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้ออกฤทธิ์คล้ายกับการรับประทานยาในกลุ่ม antabuse ดังนั้น เมื่อรับประทานเห็ดชนิดนี้ กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าก่อนหรือหลัง จะทำให้เกิดอาการเมาค้าง หายใจหอบ