โรคและศัตรูเห็ดในถุงพลาสติก


โรคของเห็ดในถุงพลาสติกที่เกิดจากเชื้อรา 

โดยทั่วไปนั้น เกิดได้ทั้ง เชื้อราปนเปื้อน หรือ เชื้อราโรคเห็ด

เชื้อราปนเปื้อน

เชื้อราปนเปื้อน ส่วนใหญ่จะสังเกตุเห็นได้ว่า จะมีเส้นแบ่งเขตที่ใยเห็ดมาบรรจบกับเส้นใยของเชื้อราปนเปื้อน การเกิดเชื้อราปนเปื้อนในถุงเพาะเห็ดนั้น จะทำให้ก้อนเชื้อเห็ดออกดอกลดลง ถ้าเชื้อราเกิดบริเวณปากขวดจะเป็นเหตุให้ระบาดไปติดก้อนอื่นในโรงเพาะเห็ดจนได้รับความเสียหายไปทั้งโรงเพาะ

สาเหตุหลักของการเกิดเชื้อราปนเปื้อน ได้แก่

ทิ้งถุงก้อนเห็ดเก่าที่หมดอายุแล้วในบริเวณโรงผลิตเห็ด พอฝนตกหรือลมพัดทำให้เชื้อราที่กระจายอยู่ในบริเวณนั้นปริวมาติด หรือการนึ่งฆ่าเชื้อในก้อนเห็ดไม่หมด ถุงขาดหรือมีแมลงกัดกินในก้อนตอนยอดเชื้อ เป็นต้น

เชื้อราโรคเห็ด

เชื้อราโรคเห็ด เป็นเชื้อราที่เกิดจากการเปิดก้อนเห็ด และเริ่มเก็บเกียวผลผลิตไปแล้วสักระยะหนึ่ง โดยเชื้อราของโรคเห็ดนั้น สามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • เชื้อราเขียว ราชนิดนี้จะพบเห็น เป็นหย่อมสีเขียว หรือสีเขียวเข้มในถุงเห็ด เกิดจากการรดน้ำเยอะเกินไปจนเกิดการเนาเสีย

  • เชื้อราเมือก ราชนิดนี้จะเกิดกับก้อนเห็ดที่มีการเปิดดอกไปแล้วหลายรุ่น โดยจะสังเกตุเห็นได้จากถุงเห็ด จะมีเส้นใยสีเหลืองขึ้นมาให้เห็นได้ชัดเจนบริเวณด้านข้างถุงและปากถุง โดยมากเชื้อราเมือกนี้ จะสามารถเห็นได้ในก้อนเชื้อเห็ดหูหนูที่กรีดถุงด้านข้างแล้วมีการรดน้ำนานๆ จนทำให้ในถุงมีน้ำเยอะจนขึ้นรา นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว สาเหตุที่ทำให้เกิดราเมือกนี้ยังเกิดได้กับถุงเห็ดที่หมดอายุแล้วแต่ยังไม่ได้ขนย้ายออกจากโรงเพาะ และทำสะความสะอาดโรงเพาะ เป็นต้น

  • เชื้อราดำ ราชนิดนี้จะทำให้ขี้เลื่อยในถุงเห็ดมีลักษณะสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ในระยะแรกเชื้อราจะมีสีขาว ต่อมาเจริญขย้ายพันธุ์กว้างขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทิ้งไว้สักอาทิตย์จะสังเกตุเห็นได้จากก้อนเชื้อเห็ดจะเดินไม่เต็มก้อน แต่ถ้ายังปนเปื้อนเชื้อราไม่มากก็ยังสามารถเปิดดอกได้ โดยเชื้อราชนิดนี้มีอยู่แล้วในขี้เลื่อยยางพารา ถ้านึ่งก้อนขี้เลื่อยฆ่าเชื้อรานี้ไม่หมด และจะพบเห็นได้ในกรณีที่ขี้เลื่อยที่ใช้ในการผลิตกำลังจะหมด

  • เชื้อราส้ม ราชนิดนี้จะพบได้ส่วนใหญ่บริเวณปากถุงเห็ด หรือก้นถุง เชื้อราส้มนี้จะมีลักษณะ เป็นผงสีส้ม ซึ่งสามารถแพร่เชื้อ ปลิวไปตามลมติดก้อนเห็ดอื่นได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเห็นควรรีบเคลื่อนย้ายออกบริเวณโรงเพาะเห็ดให้เร็วที่สุด ราชนิดนี้มักพบในช่วงฤดูร้อน และส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนของพวกเศษอาหาร หรือในขณะใส่เชื้อลงถุงขี้เลื่อยไม่ดี เป็นต้น