ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

719933-topic-ix-0เห็ดทุกชนิดนั้นล้วนต้องมีปัจจัยความเสี่ยงในการเจริญเติบโตของเห็ดที่แตกต่างกันออกไป  เมื่อเราจะเพาะเห็ดกันก็ใช่ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องการเพาะอย่างเดียว เราต้องคำนึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกด้วยในเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดด้วย เพราะเมื่อเราจะลงมือทำธุรกิจนั้นก็จะต้องมีการวางแผนการต่างๆ รวมไปถึงมีการคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะทำให้ธุรกิจของเราเกิดความชะงักได้นั้นเอง โดยเรื่องของการเพาะเห็ดนั้นก็จะมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันกับธุรกิจในหลายๆแบบอีกด้วย โดยปัจจัยเสี่ยงของเห็ดมีดังนี้

สภาพของดินฟ้าอากาศ

ปัจจัยใหญ่ๆ เลยที่มีผลกระทบต่อเห็ดโดยตรงครงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอณุหภูมิ เพราะเห็ดนั้นคือเชื้อราชั้นสูงชนิดหนึ่งที่มีความต้องการทางด้านอากาศสูง ไม่เหมือนกับพวกพืชผักชนิดอื่นๆ

ปัจจัยโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเห็ดมีดังนี้

  • อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 20-30 องศา เซลเซียส และไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียส เพราะเห็ดแต่ละชนิดนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปนั้นเอง
  • ความชื้นภายในโรงเรือนควรมีไม่ต่ำกว่า 80% อาจจะใช้ไฮโดรมิเตอร์เป็นตัววัดความชื้นก็ได้
  • พื้นที่เพาะเห็ดควรจะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่ถ้าหากมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบริเวณพื้นที่มากก็จะทำให้เห็ดไม่ยอมบานออก
  • เห็ดในบางชนิดอาจไม่ต้องการแสง และสำหรับเห็ดบางชนิดนั้น ถ้าไม่โดนแสงก็จะไม่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตออกมาที่ต่ำ
  • การให้น้ำเห็ดนั้นไม่ควรฉีดให้โดนดอกเห็ดโดยตรง เพราะอาจจะทำให้ดอกเห็ดเกิดการเน่า เนื่องจากน้ำเข้าไปมากเกินไป โดยขั้นตอนการให้น้ำเห็ดนั้น ควรทำการรดน้ำในโรงเรืองของเห็ดทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ถ้าอากาศแห้งก็ควรรดน้ำให้มากขึ้น หรือจาก 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง/วัน นั้นเอง เพื่อเป็นการรักษาความชื้นภายในโรงเรือนนั้นเอง หรือถ้าบางคนขี้เกียจจะต้องรดน้ำ ก็อาจจะติดตั้งระบบเป็นสเปรย์ให้น้ำไหลออกมาเป็นฝอยก็จะดี เพราะการเกิดอัตราการขังของน้ำที่จะทำให้เห็ดของเรานั้นเน่าเสียก็จะมีน้อยลงนั้นเอง
  • ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำและดิน ที่เราจะควรระวังไว้ด้วย
  • ดอกเห็ดที่ต้องการออกดอกเป็นเห็ดที่สมบูรณืนั้นต้องการอากาศที่สูงมาก ดังนั้นในโรงเรือนควรมีช่องระบายอากาศให้อากาศบริสุทธิ์ได้เข้าไปบ้าง ถ้าอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้เลยก็จะทำให้รูปร่างของเห็ดนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไม่สวยงาม ไม่มีหมวกเห็ด ไม่มีที่คลุม รวมถึงเกิดการงิกงอกของดอกเห็ด หรือ เรียกว่า “เห็ดพิการ” นั้นเองครับ

ส่วนใครที่มีความสนใจในการอยากจะเพาะ หรือปลูกเห็ดทางฟาร์มต้นค้อ ฟาร์มเห็ดหล่มสักเราก็มีบริการจำหน่ายเชื้อเห็ด ก้อนเชื้อเห็ดหล่มสัก คุณภาพ ปลอดสารเคมีทุกชนิด ให้บริการกับทางผู้สนใจในราคาไม่แพง สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ทางแฟมเพจ ฟาร์มต้นค้อหล่มสัก หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้เลยครับ