การแปรรูปเป็นเห็ดหอมแห้ง ตอนที่ 1

26_20120423114843.สวัสดีครับวันนี้ฟาร์มต้นค้อ ฟาร์มเห็ดหล่มสักจะพาไปรู้จักวิธีการทำเห็ดหอมแห้งด้วยวิธีการต่างๆ นะครับ โดยเห็ดหอมแห้ง ถือว่าเป็นเห็ดที่มีผู้นิยมรับประทานเป็นจำนวนมาก โดยการนำเห็ดหอมนั้นมาแปรรูปให้แห้ง แล้วจะสามารถช่วยในการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้นโดยไม่เน่าเสียนั้นเอง และยังสามารถรักษาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวได้ดีคือ มีกลิ่นหอม และสะดวกต่อการขนส่ง แต่การทำเห็ดหอมแห้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหากทำไม่ถูกต้องตามวิธีการแล้ว เห็ดหอมแห้งที่ได้จะมีคุณภาพไม่ดี ราคาในการซื้อขายก็จะลดต่ำลงจึงจำเป็นต้องพิถีพิถันในการทำพอสมควร ซึ่งวิธีการทำเห็ดหอมแห้งหลักๆ ก็จะมีอยู่ 3 วิธีดังนี้

วิธีแรก ทำการตากแห้ง เป็นวิธีการทำเห็ดหอมแห้งที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยมีสถานที่ที่ใช้สำหรับตากแห้งนั้น ควรเป็นสถานที่โล่งแจ้ง มีลมโกรกตลอดเวลาและรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน สภาพพื้นดินบริเวณที่ใช้ทำเป็นลานตากอาจเป็นพื้นปูนซีเมนต์ หรือพื้นดินธรรมดาก็ได้ โดยทำราวสำหรับวางตะแกรงให้หางจากพื้นประมาณ 80-100 เซนติเมตร และให้วางตะแกรงทำมุมเอียงรับกับแสงแดดให้ได้มากที่สุด สำหรับการนำดอกเห็ดหอมออกมาตากแดดให้ตากใช้เวลาประมาณ 3-4 แดด โดยแดดแรกตากดอกเห็ดในลักษณะหงายขึ้น แล้วคว่ำดอกเห็ดในแดดที่สอง และหงายดอกเห็ดขึ้นในแดดที่สามอีกครั้ง ถ้าหากว่าเป็นแดดอ่อนๆก็ต้องตากหลายๆแดด หรือตามความเหมาะสม ซึ่งแดดสุดท้ายจะต้องตากดอกเห็ดในลักษณะหงายขึ้นเช่นเดิม เพื่อให้ทำลายไข่แมลงหรือศัตรูที่อาจมีซุกซ่อนอยู่ อันจะไปทำลายดอกเห็ดหอมแห้งได้ในภายหลังนั้นเอง

ทั้งนี้ การตากเห็ดหอมแห้งด้วยวิธีนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่หลายประการด้วยกัน ได้แก่

  • ใช้เวลานาน เพราะไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของแสงแดด และความชื้นในอากาศได้
  • หากแสงแดด ไม่แรงพออาจจะทำให้เห็ดหอมที่เราทำนั้น อาจจะไม่ได้คุณภาพ
  • ดอกเห็ดหอมที่ได้ อาจจะไม่หอมเท่ากับการใช้ตู้อบที่มีระบบควมคุมอุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น

   จากที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นวิธีการทำเห็ดหอมด้วยการตากแดดส่วนวิธีต่อไปขอเก็บไว้ไปเขียนในบทความต่อไปนะครับ ส่วนใครที่มีความสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่างๆเราฟาร์มเห็ดหล่มสักก็ขอฝากเป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจซื้อก้อนเชื้อเห็ดจากเรานะครับ โดยเชื้อเห็ดจากเราปลอดสาร