สมุนไพรหนอนตายหยาก

Stemona-02สวัสดีครับวันนี้ฟาร์มต้นค้อ ฟาร์มเห็ดหล่มสักจะพาไปรู้จักวิธีการนำสมุนไพรที่มีชื่อว่า “หนอนตายยาก” ไปใช้ในการกำจัดวัชพืชในทางเกษตรกันน่ะครับ เอาละเริ่มกันเลย หนอนตายยากในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ในการป้องกันและกำจัด พวกหนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก หนอนหลอดหอม และป้องกันกำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียได้ดี โดยลักษณะของหนอนตายหยากจะมีลักษณะดังนี้

ต้นหนอนตายหยาก ถูกจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก กึ่งเถาเลื้อยพัน มักเลื้อยพันไปตามต้นไม้อื่น โดยมีความยาวโดยประมาณถึง 10 เมตร และมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร โดยเถาจะมีลักษณะกลม สีเขียว กึ่งที่กำลังจะออกดอกมักจะเลื้อยพัน มีรากเป็นเหง้า หรือหัวอยู่ในใต้ดินลักษณะคล้ายกับกระชาย เป็นรูปกระสวย ออกเป็นกระจุก เนื้อจะมีลักษณะอ่อนนิ่มมีสีออกเหลืองขาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการใช้เหง้าปักชำเอานั้นเอง จากที่กล่าวมาข้างต้นเราก็รู้จักสมุนไพรหนอนตายหยากกันไปบ้างแล้วต่อไปเราจะพาไปรู้จักวิธีการนำไปใช้ทางการเกษตรกันบ้าง โดยมีหลักวิธีในการนำไปใช้ดังนี้

การนำไปใช้ทางเกษตร : ใช้รากของหนอนตายหยากประมาณ 1 กิโลกรัม ตำให้ละเอียด แล้วนำไปแช่ในน้ำมะพร้าว หรือน้ำ 1 ปี๊บ ทิ้งค้างคืน กรองเอากากออก แล้วนำไปฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการได้เลยครับ จากที่กล่าวมาหลายๆ บทความก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสมุนไพรไทยหลายๆ ชนิดก็มีประโยชน์มากมายแล้วแต่ขั้นตอนและวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเอง