ความหมายการแปรรูปและการถนอมอาหาร

12สวัสดีครับวันนี้ฟาร์มต้นค้อ ฟาร์มเห็ดหล่มสักจะพาไปรู้จักความหมายของการแปรรูปและการถนอมอาหารเพื่อให้มีอายุในการเก็บรักษาวัตถุดิบให้นานยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละเราไปรู้จักถึงความหมายของคำทั้ง 2 ให้มากขึ้นกันเลยดีกว่าครับ
การแปรรูป
คือ การนำเอาวัตถุดิบซึ่งได้จากผลผลิตไปเปลี่ยนสภาพด้วยวิธีการต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปก่อนนำไปใช้โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ยังคงมีค่าของวัตถุดิบที่นำมาใช้หรืออาจให้คุณค่าที่ดีมากกว่าเดิมนั่นเอง
การถนอมอาหาร คือ การเก็บรักษาอาหาร หรือเป็นการแปรรูปอาหารให้อยู่ในสภาพที่เก็บได้เป็นเวลานานขึ้นโดยไม่บูดไม่เสีย ซึ่งผลของการถนอมอาหารจะช่วยยืดอายุการเก็บ ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีกลิ่นรส เนื้อสัมผัส และลักษณะที่ดีอื่นๆ ของอาหารไว้

ดังนั้นการแปรรูปและการถนอมอาหารล้วนเป็นการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบด้วยวิธีการต่างๆให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการ และสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นาน โดยไม่ทำให้อาหารนั้นเกิดการเสื่อมเสียและยังอยู่ในสภาพคงเดิมนั้นเองครับ

ประโยชน์ของการแปรรูปและถนอมอาหาร

  • ทำให้อาหารมีน้ำหนักเบา สะดวกในการเก็บ ส่งไปขายหรือส่งให้ผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลโดยที่อาหารไม่เกิดการเน่าเสีย
  • ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้ได้นาน เช่น อาหารประป๋อง อาหารแห้ง อาหารฉายรังสี อาหารแช่เยือกแข็ง