ตะไคร้หอม

wdสวัสดีครับวันนี้ฟาร์มต้นค้อ จะพาไปรู้จักการใช้สมุนไพรพื้นบ้านนำมาแปลรูปเป็นยากำจัดศัตรูพืชแบบปลอดสารเคมีกันน่ะครับ โดยสมุนไพรที่เราจะแนะนำให้รู้จักในวันนี้ก็ คือ ตะไคร้หอม นั้นเอง โดยเราจะนำเอาตะไคร้หอมนั้นไปใช้ในการป้อนกันและกำจัดในการไล่หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก ด้วงถั่วเขียว และเพลี้ยจั๊กจั่น เป็นต้น โดยการนำไปใช้ทางการเกษตร คือ ตะไคร้หอมนั้นจะออกสารที่ออกฤทธิ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่พบในตระไคร้หอม คือ gerailo, citronellal, linalool, neral, limonene ปัจจัยที่ทำให้สารออกฤทธิ์เหล่านี้มีค่าแตกต่างกัน คือ พันธุ์ของตะไคร้หอมวิธีการสกัดเอาสารมาใช้ รวมถึงอายุในการเก็บเกี่ยว จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ในใบตระไคร้หอมจะมีสารออกฤทธิ์มากกว่าในส่วนของลำต้นอายุในการเหมาะนำมาแปลรูปเป็นยากำจัดศัตรูพืชอยู่ในช่วง 7-11 เดือน เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้นเราก็ได้รู้ถึงคุณสมบัติของใบตระไคร้หอมแล้ว ต่อไปเรามารู้จักวิธีการในการนำไปใช้กันบ้างดีกว่าครับ โดยวิธีการมีดังต่อไปนี้

  1. ใช้ในรูปเป็นผงที่บดละเอียด  แล้วนำมาคลุกเมล็ด
  2. ใช้ตะไคร้หอมบด แล้วหมักด้วยน้ำ เป็นเวลา ประมาณ 24 ชั่วโมง ในอัตราส่วน 400 กรัม/น้ำ 8 ลิตร
  3. .ใช้ตะไคร้หอมต้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยใช้อัตราส่วน 400 กรัม/น้ำ 8 ลิตร

จากที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นวิธีการนำตะไคร้หอมมาใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชเป็นวิธีการแบบคร่าวๆ ส่วนใครที่มีสูตรหรือวิธีทำที่ใหม่ก็สามารถทดลองทำกันดูได้เลยน่ะครับ