คิดจะทำธุรกิจแปลรูป ต้องรู้จักคำว่า GMP ?

สวัสดีตอนเช้าวันนี้ฟาร์มเห็ดหล่มสักจะพาไปแนะนำคำว่า GMP น่ะครับหลายๆคนถ้าหากพูดถึงธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กที่คิดอยากจะบุกตลาด สิ่งที่หนึ่งที่จำเป็นต้องมีควบคู่ไปด้วยกับผลิตภัณฑ์นั้นก็คือมาตราฐานต่างๆ ที่เป็นการันตีคุณของสินค้าไม่ว่าจะเป็นการได้เป็นสินค้าโอท็อป(OTOP) หรือได้การรับรองมาตรฐานจาก อย. นั้นเอง เอาละจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเรามารู้จัก GMP ในเรื่องของมาตราฐานกันแล้วต่อไปผมจะพาไปรู้จักถึงความหมายลึกๆของคำว่า GMP หรือ Good Manufacturing Practice กันบ้าง โดย GMP ในปัจจุบันนั้นคือ การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารเป็นระบบประคุณภาพที่มีการปฏิบัติในอาหาร เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคนั้นเอง หลักการของ GMP นั้นก็ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และต้องมีคุณภาพ ได้slide1-nมาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิภภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บการควบคุมคุณ และการขนส่งจรถึงผู้บริโภคนั้นเอง รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องของสุขภาพอนามัย โดยสามารถแบ่ง GMP ตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1.GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือเรียกอีกอย่างว่า General GMP ซึ่งถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกประเทศด้วยกัน
2.GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า Specific GMP ซึ่งถือว่าเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจาก GMP ข้อแรกโดยจะเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้นนั้นเองครับ

นอกจากที่กล่าวมาทั้ง 2 ข้อแล้ว GMP หรือ Good Manufacturing Practice ยังถือว่าเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพต่างๆ มากมายด้วยกันน่ะครับ เช่น ISO 9000, HACCP เป็นต้น