บริการของเรา

จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด

 • ก้อนเชื้อเห็ดฮังการี
 • ก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน
 • ก้อนเชื้อเห็ดขอน
 • ก้อนเชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่น
 • ก้อนเชื้อเห็ดหูหนู

อ่านเพิ่มเติม

จำหน่ายเชื้อเห็ด

 • เชื้อเห็ดฮังการี
 • เชื้อเห็ดภูฐาน
 • เชื้อเห็ดขอน
 • เชื้อเห็ดฟาง
 • เชื้อเห็ดหูหนู

อ่านเพิ่มเติม

จำหน่ายถุงทำเห็ดหล่มสัก

 • ถุงใส่ก้อนเห็ดขนาด x*x

อ่านเพิ่มเติม

จำนายคอขวดเห็ด

 • คอขวดสีน้ำเงิน
 • คอขวดสีดำ

 

อ่านเพิ่มเติม

จำหน่ายอุปกรณ์ทำเห็ด

 • จำหน่ายยางวง
 • จำหน่ายกระดาษหุ้มก้อนเชื้อปลอดสาร
 • จำหน่ายรำละเอียด

 

อ่านเพิ่มเติม

บริการเสริม

 • จำหน่ายมูลไส้เดือน
 • ขายดอกเห็ดฮังการี
 • ขายดอกเห็ดภูฐาน
 • ขายดอกเห็ดขอน
 • ขายดอกเห็ดหูหนู

อ่านเพิ่มเติม